THÔNG BÁO V/V: NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH VIỆT NAM (02/09/2021)