Trường quốc tế Wisdom

THÔNG TIN DỰ ÁN

Trường quốc tế Wisdom được phân chia thành các khu vực chính như sau: Khu vực hành chính, khu vực sân chơi và khu vực vườn hoạt động, khu vực thể chất, khu vực ký túc và và khu vực tòa nhà trường học.
  • Địa điểm: phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • Dịch vụ: Thiết kế  bản vẽ thi công (Tư vấn phụ)
  • Loại hình: Trường học
  • Quy mô:16,035 m2
  • Phần mềm sử dụng: Infraworks, Sketchup, Autocad