Kiến trúc & hạ tầng thiết yếu

Thiết kế/ giám sát các công trình cầu, đường bộ, đường sắt, hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghiệp