Hoa Phong E&C Investment and Development JSC

(referred to as HPEC) was established on June 16th 2010.

Hoa Phong comes from many different meanings “A wind of harmony”, “set of winds”, or “Japanese style”, etc. … Whatever the case, the logo itself and the name Hoa Phong is the crystallization of the spirit of Vietnam wishing to build a company / corporation towards modern technology, environmentally friendly products and connecting people with the future.

  • Modern technology
  • Environmentally friendly products

Towards the goal of building Multinational Corporation.

  • “ Human – Technology – Network”
  • Constantly expanding links
  • Human-centered

Apply modern technology to achieve success.

Core values

People - Technology - Connection

News

NOTICE ABOUT: LUNAR NEW YEAR 2021 HOLIDAY

NOTICE ABOUT: LUNAR NEW YEAR 2021 HOLIDAY

View more
What is BIM? Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng BIM

Khi nói về BIM nhiều người nghĩ rằng đơn giản nó là một sản phẩm phần mềm, thực tế công nghệ BIM không bó hẹp trong việc diễn tả một thiết kế kiến trúc hay việc tạo ra một mô hình ba chiều trình bày phối cảnh của công trình.

View more